R2年8月17日    連合だより更新
3月6日連合だより更新 
H28年 7月10日 ラジオ体操のご案内
H28年 7月10日 サマーフェスティバルのご案内 H27年 7月 1日 ラジオ体操のご案内
H27年 6月21日 サマーフェスティバルのご案内
H27年 4月 8日 藤が尾周辺の桜更新
H26年10月 7日 年間予定更新
H24年 9月 8日 連合だより更新
H24年 1月 2日 連合だより更新
H23年 9月25日 連合だより更新
H23年 4月 2日 連合だより更新
H22年 1月11日 連合だより更新
H21年 3月14日 連合だより更新
H21年 1月 3日 連合だより更新
H20年 9月14日 連合だより更新
H20年 5月26日 校区福祉委員会更新
H20年 5月14日 連合自治会一部構成中
H19年 6月19日 HPリニューアル!
H19年 6月10日 連合だより更新